Skip to product information
1 of 1

Bookvariety

Vyavasthapanachi Multatve (व्यवस्थापनाची मूलतत्वे)

Vyavasthapanachi Multatve (व्यवस्थापनाची मूलतत्वे)

Regular price Rs. 180.00
Regular price Rs. 200.00 Sale price Rs. 180.00
Sale Sold out
Author
Publication
Language
व्यवस्थापन ही एक अंगभूत कौशल्य असावे लागणारी कला आहे.ही कला अनुभवाने आत्मसात करता येते.
View full details