Skip to product information
1 of 1

Bookvariety

Shuddhalekhan Margapradeep

Shuddhalekhan Margapradeep

Regular price Rs. 162.00
Regular price Rs. 180.00 Sale price Rs. 162.00
Sale Sold out
Author
Publication
Language

आठवी ते एम.ए.चे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, प्राध्यापक, मुद्रितशोधक आणि अभ्यासक ह्यांच्यासाठी मराठी शुद्धलेखनाचे सुलभ मार्गदर्शन • उदाहरणांसह वैशिष्ट्यपूर्ण मांडणी • विशेष पाठांसह १. सूत्रबद्ध पाठरचना २. वर्णमाला आणि शुद्धलेखन ३. जोडाक्षरे ४. स्वरसंधी, व्यंजनसंधी, विसर्गसंधी ५. शुद्धलेखनविषयक संकीर्ण बाबी • नित्योपयोगी शब्दांचा वैशिष्ट्यपूर्ण संग्रह

View full details