Skip to product information
1 of 1

Bookvariety

Nari Shakti (नारीशक्ती)

Nari Shakti (नारीशक्ती)

Regular price Rs. 72.00
Regular price Rs. 80.00 Sale price Rs. 72.00
Sale Sold out
Author
Publication
Language

मुलींना कमी लेखणा-या समाजाच्या दृष्टीकोन बदलावा आणि मुलींनाही शक्तीबरोबरच युक्तीचाही फायदा होणा-या कुस्तीच्या मैदानात उतरुन स्वसंरक्षणासाठी सक्षम व्हावे, हाच उद्देश आहे.

View full details