Skip to product information
1 of 1

Bookvariety

Mahakavi Kalidas Ani Bodhkatha

Mahakavi Kalidas Ani Bodhkatha

Regular price Rs. 54.00
Regular price Rs. 60.00 Sale price Rs. 54.00
Sale Sold out
Author
Publication
Language
आजूबाजूला घडणा-या लहान-मोठ्या घटनांतून मनावर नकळत संस्कार होत असतात. या अनुभवांतूनच आपलं आयुष्य निरागस, समृद्ध होत जातं. अशाच काही ना काही ‘अमृत’ देणा-या बोधकथांची ही मालिका!
View full details