Skip to product information
1 of 1

Bookvariety

Kalika

Kalika

Regular price Rs. 90.00
Regular price Rs. 100.00 Sale price Rs. 90.00
Sale Sold out
Author
Publication
Language
रूपककथा हा साहित्यप्रकार काव्याशी फार मिळताजुळता आहे. थोड्या, परंतु लयबद्ध शब्दांनी वातावरण उत्पन्न करायचे, वेचक पण चमत्कृतिजनक अशा कल्पनांनी सौंदर्य खुल्वयाचे आणि हे साधीत असतानाच विचार आणि भावना यांना आवाहन करून वाचकाला खऱ्याखुऱ्या जीवनाचा व जीवनमूल्यांचा साक्षात्कार उत्कटतेने घडवायचा, हा रूपककथेमागचा मूलस्रोत असतो. .... आतापर्यंत मी जवळ जवळ चाळीस रूपककथा लिहिल्या असतील. निरनिराळ्या दृष्टींनी वाचनीय वाटणाया त्यांतल्या काही निवडक कथांचा हा संग्रह. या सायाच कथा अगदी माझ्या मनासारख्या उतरल्या आहेत, असे नाही; मुल कल्पना आकर्षक असली, तरी तिचे सुंदर रूपककथेत रूपांतर करणे हे काम सकृद्दर्शनी दिसते, तितके सोपे नाही. हस्तिदंताचा छोटा ताजमहाल करायला काही काम कमी कौशल्य लागते का? नाट्यछटा, व्यक्तिचित्र, लघुनिबंध यांच्यासारखाच रूपककथा हा आकाराने लहान, पण रंगत साधायला अवघड असा वाद्न्मयप्रकार आहे; आणि तो साहित्याच्या सौंदर्यात आणि सामर्थ्यात नि:संशयपणे मौलिक भर घालीत असतो. माझ्या वाचकांना या रूपकंकथा निश्चितपणे आवडतील, असा मला विश्वास वाटतो.
Metaphor is quite similar to poetry. The motivation for a metaphor is presentation of celestialness of true life, its virtues. It should be done elaborately, maintaining the rhythm. It should be beautified and ornated by peculiar words, and at the same time it should balance the thoughts and passions. Till today, I have penned down almost 40 metaphor. This collection has a few noteworthy metaphors among them. I am not saying that all these have been penned down very well or to the best of my ability. Many a times, the main idea is very attractive and easy but penning it down seems to be very difficult. It is like creating an ivory miniature of Tajmahal. Metaphor is a short form of literature just like the short essays but it is very difficult to produce. Metaphor is a valued form of literature. It adds to the beauty of literature and reinforces it. I truly hope that the readers enjoy these metaphors.
View full details