Skip to product information
1 of 1

Bookvariety

Haldighatache Yudhha (हळदीघाटचे युद्ध )

Haldighatache Yudhha (हळदीघाटचे युद्ध )

Regular price Rs. 180.00
Regular price Rs. 200.00 Sale price Rs. 180.00
Sale Sold out
Author
Publication
Language

अरवली पर्वतात अशी एकही खिंड नाही की,ती प्रतापच्या एखाद्या विजयाने अगर त्याहूनही अधिक यशप्रद अशा शौर्ययुक्त पराजयाने पवित्र झालेली नाही

View full details