Skip to product information
1 of 1

Bookvariety

Chandragupta (Va Chanakya) (चंद्रगुप्त (व चाणक्य))

Chandragupta (Va Chanakya) (चंद्रगुप्त (व चाणक्य))

Regular price Rs. 270.00
Regular price Rs. 300.00 Sale price Rs. 270.00
Sale Sold out
Author
Publication
Language

चंद्रगुप्त मौर्य हा सम्राट; आर्य चाण्क्यानेच निर्माण केला आहे. म्हणून चंद्रगुप्तावरील कादंबरी असो वा नाटक, त्यात चाणक्याला प्राधान्य मिळणे सहजच आहे.

View full details