Skip to product information
1 of 1

Bookvariety

Bhartiya Samajshastra (भारतीय समाजशास्त्र)

Bhartiya Samajshastra (भारतीय समाजशास्त्र)

Regular price Rs. 108.00
Regular price Rs. 120.00 Sale price Rs. 108.00
Sale Sold out
Author
Publication
Language
भारतीय समाजशास्त्र हा विषय अत्यंत व्यापक असल्यामुळे लेखकाच्या दॄष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे तथापि अत्यंत अज्ञात असेच क्षेत्र यात व्यापिले आहे ते क्षेत्र म्हणजे समाजघटनाशास्त्र होय.
View full details